Devizahitelek: itt a forintosítási törvény, minden eldőlt (2014.11.17)

2014.11.17

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a forintosításról szóló törvényjavaslatot. Szinte minden fontos kérdés eldőlt:

Mindennek súlyos hatásai lesznek a magyar bankok jövedelmezőségére: évi kamatbevétel-kiesésük megközelítheti a 100 milliárd forintot az elszámolások miatti tetemes veszteségen túl. A devizahitelesek átlagos törlesztőrészlete pedig nagyjából 25%-kal csökkenhet, ahogy arról korábban is szó volt.

Mely devizahiteleket forintosítják?

Azokra a devizahitelekre és lízingszerződésekre vonatkozik a forintosítás, amelyeket 2004. május 1-e és 2015. február 1-je között kötöttek, és jelzálogfedezetűek. A devizaalapú és a devizahitelekre is vonatkozik mindez.

Milyen árfolyamon?

A frankhiteleket a már ismert 256,5 forintos, az euróhiteleket 308,97 forintos árfolyamon forintosítják.

Mikor lesz a forintosítás?

Az elszámolás közlésével együtt, vagyis március-április folyamán tértivevényes levélben kell értesíteniük a bankoknak a forintosításról az ügyfeleket. A forintosítás jogilag az ügyfél tájékoztatást követő 31. napon megy végbe február 1-jéig visszamenő hatállyal, kivéve, ha az ügyfél nem kíván élni a forintosítás lehetőségével.

Hogy módosulnak a hitelszerződések?

A törvény erejénél fogva forintosítanak közjegyzői okiratba foglalás nélkül, a szerződések szövege a törvény szövegének megfelelően módosul. Mindehhez a zálogkötelezettek hozzájárulása nem szükséges, a meglévő zálogjog pedig továbbra is érvényes.

Mi lesz a forintosított hitelek első kamatszintje?

A kamatfelárnak meg kell egyeznie a devizahitel eredeti kamatfelárával (CHF esetén eredeti kamatszint, mínusz az akkori CHF-Libor) azzal a megkötéssel, hogy ez nem lehet kevesebb, mint 2%.

Kamatfelárplafont is bevezet az új szabályozás a jelzáloghitelekre: 
 

Ami a kamatot illeti, nem lehet magasabb a hitel eredeti kamatszintjénél.

Milyen lesz a hitelek kamatozása?

A hitelek kamatszintje a 3 havi BUBOR-hoz (jelenleg 2,1%) lesz kötve. A forintosított devizahiteleknek csak kamatfelár-periódusa lehet:

Hogyan módosítható a hitelek kamatszintje?

A kamatemelések és -csökkentések kizárólag az MNB által jóváhagyott kamat- és kamatfelárváltoztatási mutatóknak megfelelően mehetnek végbe a fair banki törvénynek megfelelően. A díjak csak évente egyszer (legelőször 2016. április 1-jén), a KSH által meghatározott előző évi inflációnak megfelelően emelhetők.

Mi van azzal, aki nem kéri a forintosítást?

Neki a levél kézhez vétele után 30 napon belül ezt jeleznie kell bankjánál adóstársaival együtt, a banknak pedig újabb 30 napon belül kell a feltételeknek való megfelelés elbírálását végrehajtania. A "devizában maradás" feltételei nagyon szigorúak, hiszen olyan lesz ez, mintha új devizahitelt akarna felvenni az ügyfél. Feltételek:

Ha valakinek nem tetszenek a feltételek, költségmentesen fel is mondhatja a hitelét, hogy kedvezőbb, hitelkiváltási célú hitelt vegyen fel.

Mi van a nem devizaalapú vagy nem jelzálogfedezetű devizahitelekkel?

A forinthitelek és nem jelzálofedezetű devizahitelek kamatszintje és kamatfelára nem haladhatja meg az eredeti kamatszintet és kamatfelárat.

Mi lesz az árfolyamgátasokkal?

Róluk részletesen nem rendelkezik a törvényjavaslat, de megjegyzi, hogy mindez az árfolyamgátnál kedvezőbb feltételeket teremt, így megszűnik az árfolyamgátba való belépés lehetősége.